Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

กาญจนบุรี – อนุทิน หนุนวิสาหกิจชุมชน ยกระดับการปลูกและผลิตกัญชาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมกาญจนบุรี – อนุทิน หนุนวิสาหกิจชุมชน ยกระดับการปลูกและผลิตกัญชาสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพโลก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสัมมนาวิชาการ ยกระดับการเพาะปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี มู่งสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก สนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว รวมถึงเกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำไปผลิตยาได้มาตรฐานและปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ คาดปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ยกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพ” พร้อมเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และศูนย์นวัตกรรมกัญชา

เพื่อการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั่วโลกเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีความต้องการอย่างกว้างขวาง ทำให้ตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายมีขนาดใหญ่ถึง 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 5 แสนล้านบาท และยังคงครองอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17 โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพมีสัดส่วนรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ในการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระบวนการเพาะปลูกถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญ ต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรและการเก็บรวบรวมที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร “WHO guidelines on good agricultural and collection practices : GACP” เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์สำหรับผลิตยาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมาวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว เกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนากัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 48,298 ล้านบาท

“ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่หลากหลายและมีคุณภาพดี ขอให้นำประโยชน์จากสมุนไพรไทยมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบาย Health for Wealth สำหรับพืชกัญชายังถือเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอกัญชาไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย และจะมีการเสนอต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปีนี้” นายอนุทินกล่าว./
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าวนิวส์ 24 กาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

การรับชม : 13 ครั้ง – 2023-02-12 06:50:56