Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร แถลงข่าว 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร แถลงข่าว 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อ.อุเทน มุกเย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อ.ธัมมะธิดา พัฒนพงศา เภสัชกรชำนาญการ อ.นาวิน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว 330 ปี กัญชาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2562
ภายในงานมีการเสวนาใช้กัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์ไทย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมุทิตาชั้น 6 อาคารอำนวยการ การอบรมให้ความรู้และจัดสาธิตการปรุงยาตำรับยาเข้ากัญชา การสกัดน้ำมันกัญชา ประสบการณ์รักษาผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมมุทิตาชั้น 6 อาคารอำนวยการ การจำลองคลินิก สาธิตการใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ตรวจแล้วรักษาให้คำปรึกษาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การอบรมผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยหลักสูตรการใช้ต้นตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้าน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้การใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย การปลูก การผลิต องค์ความรู้และงานวิจัยการใช้ยาสมุนไพรตำรับเข้ากัญชา 16 ตำรับ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 บริเวณหน้าร้านพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ อาคารอำนวยการ ณ มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

การรับชม : 125 ครั้ง – 2019-06-17 18:58:28