Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

“หมอบัญญัติ” ชี้อุปสรรคในการอนุมัติปลูกกัญชา กระจุกตัวที่ส่วนกลาง แนะให้กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น“หมอบัญญัติ” ชี้อุปสรรคในการอนุมัติปลูกกัญชา กระจุกตัวที่ส่วนกลาง แนะให้กระจายอำนาจสู่ผวจ. มีสาธารณสุขจังหวัด ทำหน้าที่เป็น อย.จังหวัด

21 ธ.ค.2565 นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ได้สงวนคำแปรญัติใน มาตรา 4 ของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. โดยให้แก้ไขปรับปรุงในหัวข้อผู้รับจดแจ้ง ซึ่งในร่างเดิมให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย ให้แก้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เนื่องจากในห้วงระยะเวลาปี 62 – 65 ที่ตนเป็นอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้เห็นปัญหาอุปสรรคในการอนุมัติ อนุญาตของ อย. ว่ามีความยุ่งยากมากในช่วงนั้น ซึ่งกัญชาทางการแพทย์มีการพัฒนาไปตามลำดับ แต่ผู้ที่ปลูกกัญชา ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนในช่วงนั้นก็ดีที่จะต้องทำ MOU กับโรงพยาบาล หรือสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ดี จะต้องมาขออนุญาตที่ อย. ซึ่งอยู่ที่ส่วนกลาง ทำให้เกิดความยุ่งยาก

จากปัญหาดังกล่าว จึงเห็นว่า อย. ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง หากได้มีการมอบอำนาจให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบให้สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือน อย. ในระดับจังหวัดอยู่แล้ว เพื่อให้มาทำหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้รับจดแจ้ง หรือจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องกัญชาทางการแพทย์แทน อย. ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการมอบอำนาจจากส่วนกลางไปได้ถูกจุด

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น มีหลายภารกิจที่ยังไม่มีการกระจายอำนาจ โดยคณะกรรมการกระจายอำนาจ ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ซึ่งท้องถิ่นยังไม่ได้รับไปทั้งหมด อย่าง รพ.สต. ยังไปเพียงบางจังหวัดเท่านั้น

สำหรับในส่วนของ กมธ. เสียงข้างมากที่ตนไม่เห็นด้วยนั้น ก็คือในเรื่องของสารสกัด ซึ่งในข้อความเดิมนั้น ระบุว่า “หมายความว่าได้จากกระบวนการสกัดทุกส่วนของกัญชา” โดย กมธ. เสียงข้างมากได้ตัดคำว่า “ทุกส่วนของกัญชา” และเพิ่มคำว่า “จากช่อดอก” เรื่องนี้ที่ตนไม่เห็นด้วยนั้นเป็นเพราะ ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคต กับส่วนที่ไม่ใช่ช่อดอก แม้จะมีสาร THC อยู่ในปริมาณไม่มากเท่าช่อดอก แต่ถ้ากระบวนการสกัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็สามารถทำให้มีสาร THC CBD ต่างๆ เพิ่มขึ้นมาก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความครอบคลุม ควรคงคำว่า “ทุกส่วนของกัญชา” ไว้ จึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
#พรรคประชาธิปัตย์ #democratpartyth

การรับชม : 18 ครั้ง – 2022-12-22 22:01:51