Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 ส.ค. 2562สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น” วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โอเทล
มีการบรรยาย หัวข้อ “การผลักดันกฎหมายการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการรักษาโรค” โดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
หัวข้อ “การขับเคลื่อนกัญชาสู่อนาคต” โดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “กัญชา พืชสมุนไพรรักษาโรค พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ จริงหรือ? โดย อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น
เสวนาและแลกเปลี่ยนแนวความคิด หัวข้อ “แผนการขับเคลื่อนกัญชากลุ่มจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย กาฬสินธุ์”

การรับชม : 238 ครั้ง – 2019-08-14 14:55:49