Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

🔥​เปิดตัว​ คอนเสริ์ต​ กัญชา​ ยิ่งใหญ่4​วัน​4คืน​ วังกระแจะ ไทรโยค​จ.กาญฯ​🔥​เปิดตัว​ คอนเสิร์ต​ ยิ่งใหญ่​ 4วัน​ 4คืน….
ณ.ศูนย์​นิคม​ กัญชาทาง​การแพทย์​ ย่านวังกระแจะ​ ไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี​
แถลงข่าวเทศกาลสายเขียว World’s largest farm ไร่สมุนไพรกลางหุบเขา มาตรฐานทางการแพทย์

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00น. ณ อาคารโคโค ริเอร์แคว เลขที่ตั้ง ๑๑๑/๑๔ หมู่ ๔ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจ ชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และ
ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิศรุต ฤทธิเลิศ ประธานวิสาหกิจชุมชน
พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านพนมทวน และนายจักกฤษณ์ เข็มทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนเวสต์แลนด์เฮิร์บ และ นายวราวิช
กำภู ณ อยุธยา ประธานวิสาหกิจชุมชนแกมบิส และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 420 แห่งได้ ร่วมกันในการจัดงาน World Weed West ณ เลขที่ 192 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ สนับสนุนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุน
ส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีคุณค่าทางการแพทย์ พัฒนาคุณภาพสู่สากล และเพื่อการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนจำนวน 420 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชสมุนไพรควบคุมกัญชาและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ การเข้าถึงกัญชา ทางการแพทย์ และการประชาสัมพันธ์ การยื่นขอรับอนุญาติ การศึกษาค้นคว้า วิจัยสมุนไพรควบคุม การส่งออก การแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้าพืชกัญชา และส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานในต้านเกษตรกรรมของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สุดท้ายคือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์มีกำลังใจในการผลิต ปลูก มีรายได้มั่นคง นำกลับไปเลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจคร อบครัวให้มีความยั่งยืนในระบบราก
หญ้า รวมถึงการรักถิ่นฐาน โดยวัตถุประสงค์หลักนั้นจัดให้มีงานตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 โดยในงานจัดให้มีการ
แสดงดนตรีเฟสดิวัล และมีงานสัมมนาในทางวิชาการกัญชาทางการแพทย์ รามถึงถนน แดนนาบิสสตรีท และถนนสายเขียว
สำหรับคนรักกัญชาเพื่อแลก เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ด้านกัญชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเวชาศาสตร์กัญชาแบบครบวงจร โดยงานดังกลาวจะสามารถซื้อบัตรในราคา 420 บาท ได้ที่ The Concert ใน แอพพลิเคชั่นนี้ รวมถึงการซื้อบัตรที่หน้างาน โดยในงานดังกล่าวจะจัดให้มีการพักค้าง การแสดงดนตรี การเล่นดนตรีที่มีการ กางเต้นท์ในลักษณะของ Cannbis Festival ในสวนเรื่องการเข้าชมในงานเฟสติวัลที่จัดในครั้งที่ 1 และจะจัดในครั้งต่อไปและ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ในเฟสบุ้คของ world weed west thailand และเข้าไปในเว็บไซด์http://xn--www-hklza1u.cannabisriverkwae.com/ หรือ เฟสบุ๊ค Community Enterprise Network of Western Herbal Alliances

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณะสุข และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืซเศรษฐกิจ ที่มีคุณค่าทางการแพทย์ พัฒนาคุณภาพสู่สากล
2. เพื่อร่วมตัววิสาหกิจ ชุมชนจำนวน 450 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในการผลิตพืชสมุนไพร ควบคุม “กัญชา”
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการ์ณและข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ การเข้าถึง
4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการใช้กัญชาในทางการแพทย์ และสุขภาพ รวมถึงการนำใช้ต่อยอดเศรษฐกิจ
5. เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับอนุญาต การศึกษาค้นคว้าวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (พืชกัญชา)
6. ส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานในด้านเกษตรกรรมของประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
7. สร้างขวัญและกำลังใจสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์มีกำลังใจ มีรายได้
นำกลับไปเลี้ยงครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความยั่งยืน เข้าถึงระบบรากหญ้า รักถิ่นฐาน
ตาสับปะรด​

ข่าว​ ภูมิภาค ทั่วไทย​ กาญจนบุรี​

การรับชม : 77 ครั้ง – 2022-11-12 18:14:11