Coupon-discount

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดเวทีวิชาการ “กัญชากับการรักษาทางการแพทย์”เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมนาวิชาการ หัวข้อ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ กัญชา กับการรักษาทางการแพทย์บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน” ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.นัฎชฎารัตน์ ณ นคร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ (ผู้จัดโครงการ) ตลอดจนตัวแทนจากองค์กรและหน่วยงานที่มีการผลักดันเรื่องการใช้กัญชาในการแพทย์ ตลอดจน ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิพัฒน์ มงคลเกิด (วิทยากรอิสระ) / อาจารย์ชินวุฒิ ปิดทองคำ (วิทยากรอิสระ) / นายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต / นายคภัสดี สร้างเมือง ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย (ภูเก็ต) / นายสมชาย สกุลจิต (ประธานสภาเกษตรกร จ.ภูเก็ต) และนายนัฐพล บัวขาว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูมิปัญญาไทย ร่วมวงเสวนา
สำหรับการจัดการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ เกี่ยวกับการนำ “กัญชา” มาใช้ร่วมกับการแพทย์แบบบูรณาการ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้มีการบรรยายนำเสนอข้อมูลหลากหลายประเด็น ได้แก่ “การสกัดและกลั่นน้ำมันกัญชา/ประสบการณ์การใช้น้ำมันกัญชา” / “สายพันธุ์ การเพาะปลูกแบบเปิดเพื่อเปิดโอกาสของเกษตรต่อการปลูกกัญชา” / “ความเป็นจริงของชีวิตกับการใช้กัญชาทางการแพทย์” / “จิตแพทย์กับการใช้กัญชาทางการแพทย์” และ “ความรู้ ความเข้าใจกัญชากับการรักษาทางการแพทย์ในชีวิตประจำวัน”

การรับชม : 99 ครั้ง – 2019-06-25 10:21:39